تعرفه ها

قیمت پکیج ها

قیمت پکیج طراحی بنر تبلیغاتی ، مناسب جهت تبلیغات تجاری { شبکه های تبلیغات – کلیکی }

پکیج معمولی

 • دارای 3 سایز بنر گیف
 • دارای ویرایش رایگان
 • زمان تحویل ۱ تا ۳ روز
 • در ابعاد:
 • (125x125)(120x240)(468x60)

45000 /تومان

پکیج طلایی

 • دارای 7 سایز بنر گیف
 • دارای ویرایش رایگان
 • زمان تحویل 1 تا 5 روز
 • در ابعاد:
 • (468x60)(120x60)(120x90)
 • (125x125)(120x240)
 • (یک سایز دلخواه)

90000 /تومان

پکیج تجاری

 • دارای 7 سایز بنر گیف
 • دارای ویرایش رایگان
 • زمان تحویل 1 تا 5 روز
 • در ابعاد:
 • (10 سایز دلخواه)

200000 /تومان

تعرفه های طراحی

تعرفه های طراحی از استناندارد قیمت برخوردار میباشد
نوع طرح
سایز
قیمت ها
دمو
(1) بنر گیف(تک سایز)
88×31
6 هزار تومان
(2) بنر گیف(تک سایز)
120×60
8 هزار تومان
(3) بنر گیف(تک سایز)
120×90
10 هزار تومان
(4) بنر گیف(تک سایز)
125×125
12 هزار تومان
(5) بنر گیف(تک سایز)
234×60
14 هزار تومان
(6) بنر گیف(تک سایز)
120×240
16 هزار تومان
(7) بنر گیف(تک سایز)
180×150
18 هزار تومان
(8) بنر گیف(تک سایز)
468×60
20 هزار تومان
(9) بنر گیف(تک سایز)
250×250
22 هزار تومان
(10) بنر گیف(تک سایز)
300×250
24 هزار تومان
(11) بنر گیف(تک سایز)
336×280
28 هزار تومان
(12) بنر گیف(تک سایز)
728×90
34 هزار تومان
(13) بنر گیف(تک سایز)
120×600
40 هزار تومان
(14) بنر گیف(تک سایز)
160×600
46 هزار تومان
(15) بنر گیف(سایز دلخواه)
سایز دلخواه
50 هزار تومان
نوع طرح
سایز
قیمت ها
دمو
کارت ویزیت (یکرو)
سایز دلخواه
30 هزار تومان
کارت ویزیت (دورو)
سایز دلخواه
60 هزار تومان
نوع طرح
سایز
قیمت ها
دمو
طراحی PSD
سایز دلخواه
200 هزار تومان
نوع طرح
سایز
قیمت ها
دمو
طراحی تکست ویدیو
سایز دلخواه
210 هزار تومان
نوع طرح
سایز
قیمت ها
دمو
طراحی PSD وب سایت
500 هزار تومان
نوع طرح
سایز
قیمت ها
دمو
طراحی تیزر
900 هزار تومان