تعرفه ها


پکیج های طراحی بنر گیف به صورت پیشنهادی و استفاده برای شبکه های تبلیغات کلیکیبزودی اضافه میگردد.

تعرفه ها

تعرفه ها


پکیج های طراحی بنر گیف به صورت پیشنهادی و استفاده برای شبکه های تبلیغات کلیکی

پکیج معمولی


تومان ۳۵۰۰۰


بنر متحرک (گیف) در ۳ اندازه
زمان تحویل ۱ تا ۳ روز
ویرایشات رایگان


ثبت سفارش

پکیج نقر ای


تومان ۸۳۰۰۰


بنر متحرک (گیف) در ۵ اندازه
زمان تحویل ۱ تا ۴ روز
ویرایشات رایگان


ثبت سفارش

پکیج طلایی


تومان ۱۴۰۰۰۰


بنر متحرک (گیف) در ۱۰ اندازه
زمان تحویل ۲ تا ۵ روز
ویرایشات رایگان


ثبت سفارش

پکیج تجاری


تومان ۱۹۹۰۰۰


بنر متحرک (گیف) در ۱۵ اندازه
زمان تحویل ۴ تا ٦ روز
ویرایشات رایگان


ثبت سفارش

لیست تعرفه های بنر های تک سایزی و طراحی گرافیک